Polskie Normy

Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne
Normy mają duże zaufanie producentów i konsumentów.
Każdy może zgłosić propozycję nowej normy.
More Website Templates @ TemplateMonster.com - February 13, 2012!

Polski Komitet Normalizacyjny

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) to państwowa jednostka organizacyjna, która pełni rolę krajowej jednostki budżetowej o osobowości prawnej. Jego głównym celem jest zdobycie renomy w Polsce i na arenie międzynarodowej. Chce być uznawany za organizację całkowicie niezależną od wszelkiego rodzaju wpływów, dostarczającą produkty/usługi o wysokiej jakości, wreszcie sprawnie koordynująca prace normalizacyjne. Czy mu się to udaje?

Historia w pigułce

Polski Komitet Normalizacyjny został powołany do życia w roku 1924, a więc w burzliwym okresie międzywojennym, kiedy nasz kraj starał się „otrząsnąć” i odbudować po zniszczeniach, które były efektem I Wojny Światowej, a jednocześnie nie spodziewał się jeszcze wybuchu kolejnej wojny... Swoją pierwszą, prawomocną normę KPN wydała rok po powstaniu, a więc w 1925. Wraz z Głównym Urzędem Miar, a także Polskim Centrum Badań i certyfikacji, PKN występował w latach 1972-1991, tworząc tym samym Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości.

Zadania Komitetu

Mimo że PKN określa kierunek, w jakim podążają zmiany związane z działalnością normalizacyjną w Polsce, to jednak nie bierze odpowiedzialności za treść poszczególnych norm. Jego zadaniem jest jedynie określenie, czy są one zgodne z wewnętrznymi przepisami Komitetu. Jeśli tak, zostają zatwierdzone i otrzymują oficjalny status normy krajowej. Jeśli nie, zostają odrzucone i cały proces zaczyna się od początku.

Do podstawowych zadań Polskiego Komitetu Normalizacyjnego należy reprezentowanie kraju podczas spotkać zarówno regionalnych, jak i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych. Najważniejszym jednak punktem w całej działalności PKN jest opracowywanie i wprowadzanie norm, a także wszelkiego rodzaju dokumentów normalizacyjnych, które przed zatwierdzenie należy dostosowywać do polskich realiów. Oprócz tego Komitet prowadzi także działania mające na celu szerzenie wiedzy z zakresu norm, a więc organizuje szkolenia oraz wydaje książki związane z tym zagadnieniem – tym samym uświadamiając polskie społeczeństwo na temat swojej branży oraz jej pokrewnych.

PKN a Unia Europejska

Od kiedy Polska wstąpiła w szeregi państw należących do Unii Europejskiej, do jej głównych zadań należy wprowadzenie norm europejskich na polski rynek. Wynika z tego, że wszystkie normy europejskie trzeba dostosować do polskich realiów, ponieważ było to jedno z wymagań procesu akcesyjnego.

Zobacz też:
Urodziny dla dzieci- Warszawa